You are here: > Home > Contact us

Contact Us

Lianyida S&T Co., Limited

Room 302, Floor 3, 3 of Yanjiang Zhonglu, Dashi, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China, 511431Tel: +86-20-84592189
Fax: +86-20-84502857
Mail: info@toplandy.com
Web: www.toplandy.com